Tilbage til oversigt
9. februar 2022

Længere ophold for fodermestre og driftsledere

Fra den 8. februar 2022 kan udlændinge, som søger opholds- og arbejdstilladelse som fodermestre eller driftsledere få tilladelse i op til 4 år ad gangen. Det er en ændring i forhold til de hidtige regler, hvor tilladelsen blev givet for henholdsvis 1, 2 og 3 år ad gangen. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har ændret bekendtgørelsen om udlændinges adgang til Danmark.

Ændringen gælder både nye ansøgninger og verserende sager samt forlængelsesansøgninger. SIRI oplyser, at styrelsen vil give tilladelse for 4 år, hvis ansættelseskontrakten tillader dette, dvs. ved en ansættelseskontrakt med vilkår om tidsubegrænset ansættelse. Det er et krav, at passet skal være gyldigt i hele opholdsperioden. En opholdstilladelse vil derfor under alle omstændigheder kun være gyldig indtil 3 måneder før passet udløber.

GLS-A er meget tilfredse med den ændring, som nu er gennemført. Fodermestre og driftsledere har ofte længerevarende ansættelsesforhold, så derfor er det en stor lettelse, at man nu kan få en tilladelse, som rækker 4 år frem frem for kun 1 år ved en førstegangsansøgning. Det letter bureaukratiet og reducerer omkostningerne – og fremfor alt er det lettere at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, når man allerede ved førstegangsansøgning kan tilbyde en længere ansættelsesforhold. Det giver sikkerhed og tryghed for både medarbejderen og arbejdsgiveren.

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse for fodermestre og driftsledere på Ny i Danmark

Tilbage til oversigt