Tilbage til oversigt
27. marts 2023

Lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft

Folketinget har vedtaget ændringer af udlændingeloven, der gør det lettere for udlændinge at få job i Danmark. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2023, hvorefter virksomhederne kan rekruttere til langt flere stillinger end tidligere. Der kan fremover rekrutteres medarbejdere til stillinger, hvor lønnen udgør minimum 375.000 kr. om året. Lønnen skal dog mindst svare til det, som er normalt for den pågældende stilling.

Supplerende beløbsordning

Den gældende beløbsordning, der giver udlændinge mulighed for at ansættelse i jobs til mindst 465.000 kr. årligt bliver suppleret af en ny ordning, hvor kravet til lønnen er lavere. Ordningen er permanent.

Fremover er kravet for en arbejdstilladelse efter den supplerende beløbsordning

  • at lønnen udgør mindst 375.000 kr. om året (2023 niveau).
  • at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige danske vilkår.
  • at ledigheden de forudgående 3 måneder ikke overstiger et niveau, som fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren (forventet 3,75% sæsonkorrigeret bruttoledighed).
  • at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum 2 uger.

Kun løn, indbetalinger til pension og udbetalte feriepenge kan medregnes som løn. Værdi af personalegoder som f.eks. fri bil og fri bolig medregnes ikke. Lønnen, som tilbydes, må ikke være lavere end det, som er normalt inden for det pågældende fagområde.

Udvidelse af fast track-ordningen 

Virksomheder kan blive certificeret til at benytte en særlig fast track-ordning, hvis der er mindst 10 fuldtidsansatte i virksomheden. Tidligere var grænsen 20 medarbejdere.

Fast-track ordningen er rettet mod virksomheder, der har et reelt behov for hurtigt at hente højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Når der er indgivet ansøgning og betalt gebyr, kan en udlænding, som ansættes i virksomheden, få en foreløbig tilladelse til hurtig jobstart, hvis den pågældende uden videre har lovlig adgang til Danmark. Hvis udlændingen ikke umiddelbart har lovlig adgang – eksempelvis fordi der er visumtvang – iværksættes i stedet en særlig hastebehandling.

Udvidelse af positivlisten for personer med videregående uddannelse

Positivlisten for personer med videregående uddannelse bliver udvidet. Fagligt afgrænsede a-kasser kan indføre supplerende stillingsbetegnelser inden for a-kassens faglige område gældende for hele landet. De regionale arbejdsmarkedsråd kan tilføre supplerende stillingsbetegnelser på positivlisten gældende for deres respektive regionale områder.

Tilbage til oversigt
person writing on white paper