Tilbage til oversigt
21. marts 2022

Ny praksis ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse med stor betydning for overenskomstdækkede arbejdsgivere

GLS-A har længe arbejdet for, at virksomheder med overenskomst skal have en smidig ansøgningsproces ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande. Det har nu ført til, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har foretaget en kærkommen ændring af sin praksis ved vurdering af, om der tilbydes sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår i ansættelsesforholdet, f.eks. når der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse for fodermestre og driftsledere, praktikanter eller efter beløbsordningen.

SIRI vil fremadrettet lægge til grund, at de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, hvis én af følgende betingelser imødekommes:

  • Arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening
  • Ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst
  • Lønnen i ansættelsesforholdet pr. måned udgør kr. 65.000 eller mere.

Ændringen betyder konkret for GLS-A’s medlemsvirksomheder, at SIRI vil lægge til grund, at de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, når det er oplyst, at arbejdsgiveren er overenskomstdækket gennem medlemskab ved GLS-A. Ændringen vil gælde for alle ansøgninger, herunder førstegangs- og forlængelsesansøgninger.

GLS-A forventer, at ændringen vil betyde en smidigere ansøgningsproces for medlemsvirksomheder, og at SIRI’s sagsbehandlingstider forbedres. SIRI selv forventer, at servicemålet i ansøgninger kan opfyldes inden udgangen af 2022.

GLS-A bemærker, at SIRI fortsat vil foretage en konkret og individuel vurdering af de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår, hvis man som arbejdsgiver ikke er overenskomstdækket.

Tilbage til oversigt