Tilbage til oversigt
13. marts 2024

Nye lønoversigter klar

I henhold til overenskomstforligene med 3F, HK og Dansk Metal har vi opdateret lønoversigterne. I skal være særlige opmærksomme på, at de nye pensionssatser først træder i kraft den 1. juni.

Husk at der er adgang til modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg og personlige tillæg. Det betyder, at medarbejdere, som i forvejen er aflønnet med højere betaling end de nye lønsatser, ikke har krav på at få lønnen forhøjet.

Den endelige overenskomst og dermed lønoversigterne afventer endelig godkendelse af 3F. Afstemningsresultat foreligger 12. april. GLS-A melder ud om resultatet.

Find lønoversigterne her.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents