Tilbage til oversigt
31. august 2023

Overenskomster som adgangsbillet til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Moderaterne er kommet med et udspil, der letter adgangen til udenlandsk arbejdskraft og smidiggør de bureaukratiske regelsæt, der i dag besværliggør ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Et meget aktuelt og nødvendigt skridt, set i lyset af, at manglen på arbejdskraft bliver massiv i 2030, hvor vi kommer til at mangle op mod 90.000 fuldtidspersoner på det danske arbejdsmarked.

Det er en del af Moderaternes forslag, at danske arbejdsgivere får mulighed for at ansætte international arbejdskraft direkte, uden om diverse ordninger under SIRI og tunge sagsbehandlingsprocesser. Det er et krav, at arbejdsgiverne ansætter den udenlandske arbejdstager på løn- og ansættelsesvilkår defineret af en landsdækkende kollektiv overenskomst og med et tillidsmandssystem på arbejdspladsen. Kan virksomhederne ikke indgå en ansættelsesaftale efter denne model, skal man ansætte via en ordning under SIRI og gennem den vanlige – men mindre smidig – sagsbehandlingsproces.

Vi ser meget positivt på Moderaternes forslag” udtaler Helle Reedtz-Thott, formand for GLS-A. ”Det er et område vi længe har haft fokus på og det er et meget vigtigt skridt i bestræbelserne på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne – og den grønne omstilling. Samtidig har forslaget fokus på, at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal ske under ordnede forhold – og det er netop, hvad vores medlemmer kan tilbyde.

Det er en del af regeringsgrundlaget, at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft, og nu venter et lovarbejde, som forhåbentlig kan gå i gang meget hurtigt.

Tilbage til oversigt