Tilbage til oversigt
7. marts 2022

Særlov giver ukrainske flygtninge adgang til arbejdsmarkedet

Regeringen og et flertal i Folketinget er blevet enige om en to-årig særlov, som skal give ukrainske flygtninge adgang til arbejdsmarkedet. Endvidere sikres flygtninge ret til ophold i Danmark og adgang til uddannelse og sundhedsydelser. Loven forventes at træde i kraft den 16. marts.

Med særloven kan ukrainske flygtninge tage et arbejde uden særskilt arbejdstilladelse. Det betyder, at flygtningene kan tage jobs hos GLS-A’s medlemsvirksomheder på de vilkår, som gælder for danske medarbejdere. Ansættelse i jobs, hvor arbejdet er omfattet af de kollektive overenskomster, skal ske på almindelige overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår.

Særloven har ingen betydning for de erhvervsordninger, som hidtil har været gældende. Ordningen for fodermestre og driftsledere fortsætter. Ligeledes kan unge under uddannelse inden for de grønne brancher stadig søge opholdstilladelse som praktikanter.

Praktikanter, hvis opholdstilladelse udløber, og som ønsker at blive i Danmark, kan fortsætte i jobs efter reglerne i den nye særlov. Det betyder, at man ikke kan fortsætte på praktikantvilkår men f.eks. søge et almindeligt arbejde på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

GLS-A vender tilbage med yderligere information og flere detaljer om mulighederne, når flere detaljer er på plads.

Tilbage til oversigt