Tilbage til oversigt
10. oktober 2023

Særloven forlænges til marts 2025

Særloven for fordrevne fra Ukraine mv. forlænges til marts 2025. Det betyder, at statsborgere, der er fordrevet fra Ukraine 1. februar 2022 eller senere og som allerede har fået opholdstilladelse efter særloven for fordrevne fra Ukraine, kan få forlænget deres opholdstilladelse og dermed muligheden for at opholde sig og arbejde i Danmark frem til marts 2025.

Baggrund for forlængelsen

På baggrund af ukrainekrigens usikre fremtid har EU-landene besluttet, at det fortsat er nødvendigt at beskytte ukrainske statsborgere. I kølvandet på EU-landenes beslutning har Regeringen med opbakning fra SF, Liberal Aliance, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venste, besluttet at forlænge særloven, der i høj grad svarer til EU-lovgivningen.

Lovens betydning

Særlovens forlængelse betyder, at ukrainere kan tage arbejde i Danmark når de identificeret ved biometri og har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter særloven til Udlændingestyrelsen.

Herudover betyder særlovens forlængelse, at Ukrainere, der på nuværende tidspunkt har ophold i Danmark, kan blive og opholde sig indtil marts 2025.

Vi udmelder nærmere om de praktiske foranstaltninger vedrørende forlængelsen i fremtiden.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents