Tilbage til oversigt
26. april 2024

SIRI har fastsat nyt lønniveau for fodermestre og driftsledere

SIRI har meldt et nyt vejledende lønniveau ud, der som minimum skal følges i ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre og driftsledere i landbruget.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere, vurderes blandt andet, om lønnen er sædvanlig efter danske forhold. Hvis lønniveauet er lavere end det vejledende lønniveau, vil SIRI vurdere, at lønnen ikke er sædvanlig efter danske forhold.

Fodermestre

Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn svarer til den overenskomstmæssige løn for en faglært landbrugsmedarbejder inklusiv pension, fritvalgskonto og faglært tillæg:

• Pr. 1. marts 2024: mindst 31.607,62 kr.

Timeløn 160,33 a kr. 165,06 26.464,07 kr.
Faglært tillæg 160,33 timer a 4,50 kr. 721,49 kr.
I alt 27.185,56 kr.
Fritvalgskonto 7% 1.902,99 kr.
Pensionsbidrag 8,66% af 29.088,55 kr. 2.519,07 kr.
Løn inkl. pensionsbidrag 1. marts 2024 31.607,62 kr.

 Pr. 1. juni 2024: mindst 32.189,39 kr.

Timeløn 160,33 a kr. 165,06 26.464,07 kr.
Faglært tillæg 160,33 timer a 4,50 kr. 721,49 kr.
I alt 27.185,56 kr.
Fritvalgskonto 7% 1.902,99 kr.
Pensionsbidrag 10,66% af 29.088,55 kr. 3.100,84 kr.
Løn inkl. pensionsbidrag 1. juni 2024 32.189,39 kr.

Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender, før kl. 5 om morgenen og anciennitetstillæg betales efter jordbrugsoverenskomsten.

Driftsledere

Månedslønnen for en driftsleder vil som udgangspunkt blive anset for sædvanlig, hvis lønnen overstiger en faglært landbrugsmedarbejder, og samtidig afspejler det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Hvis SIRI er i tvivl om lønniveauet, vil sagen blive sendt i høring hos RAR, som vurderer, om der er tale om sædvanlig løn.

Satserne er gældende for ansøgning der er indgivet den 12. april 2024 eller senere.

Husk i altid kan kontakte GLS-A, såfremt i er i tvivl om regler og aflønning.

Tilbage til oversigt