Tilbage til oversigt
5. marts 2024

11 mio. kr. retur til medlemmerne fra kompetencefondene

I 2023 har GLS-A’s medlemmer nemlig fået 11 mio. kr. retur i støtte til efteruddannelsesaktiviteter for deres ansatte. Det var også et af hovedpunkterne på årets generalforsamling, da bestyrelsesformand i GLS-A, Helle Reedtz-Thott, fremlagde sin beretning.

I beretningen kom Helle også ind på mange af de fordele vores medlemmer har, herunder ordnede forhold, som de i stigende grad skal bruge i deres rekruttering og ESG-afrapportering. Medlemmer af GLS-A har nemlig en stor fordel, når der skal afrapporteres på de sociale forhold.

Den efterfølgende debat tog udgangspunkt i de netop overståede overenskomstforhandlinger. Nye fleksible muligheder for arbejdstidslægning og et udvalgsarbejde for lønforenkling blev debatteret, og så drøftede medlemmerne, hvordan vi som branche kan tiltrække nye unge mennesker til erhvervet og uddannelserne. Konkurrencen er hård og det er vigtigt, at virksomhederne gør sig lækre.

Som afslutning på generalforsamling indtog ordblindementor Christian Bock salen. Christian gav et interessant indblik i udfordringerne ved ordblindhed, og hvordan teknologien kan hjælpe i dagligdagen. Han gav konkret indsigt i, hvordan virksomhederne kan hjælpe deres ansatte ved brug af simple hjælpemidler som eksempelvis en smartphone.

Læse- skrivevenlig arbejdsplads er et kursus, som er finansieret af vores kompetencefonde. Kurset foregår ude på virksomhederne og er sat i værk af vores konsulenttjeneste, Den Grønne Konsulenttjeneste. På kurset lærer de ansatte at bruge de elektroniske hjælpemidler, og virksomheden får mærket “Læse- skrivevenlig arbejdsplads”. Det er et mærke de kan bruge i deres rekruttering og branding samt ESG-rapport.

Tilbage til oversigt