Tilbage til oversigt
21. september 2017

120-dages reglen og graviditet

Efter funktionærlovens § 5, stk. 2 kan der indgås aftale om forkortet opsigelsesvarsel for funktionærer eller medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår i tilfælde af en længerevarende sygdom i 120 dage. Aftalen er kun gældende, når den er aftalt skriftligt i kontrakten.

120-dages reglen kan anvendes, når en funktionær eller funktionærlignende medarbejder har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, under forudsætning af at medarbejderen stadig er syg på tidspunktet for opsigelsen. Opsigelsen skal ske i tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og kan ikke ske når der er gået f.eks. 145 dage. Anvendes 120 dages reglen kan medarbejderen opsiges med en måneds varsel, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat.

En ny afgørelse gør det relevant for GLS-A at minde om, at du som arbejdsgiver ikke kan anvende 120-dages reglen ved afskedigelse af en medarbejder, såfremt medarbejderens sygefravær skyldes graviditet. Dette gælder uanset om du som arbejdsgiver er bekendt med graviditeten eller ej.

I den konkrete afgørelse kunne arbejdsgiveren ikke medregne sygedage, hvor den pågældende medarbejder havde haft migræne, da migrænen var blevet forværret at graviditeten. Herved har fraværet delvist været begrundet i graviditeten. 120 dages reglen om forkortet opsigelsesvarsel kunne derfor ikke anvendes. Arbejdsgiveren måtte således betale 6 måneders løn som godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven, samt løn i det sædvanlige opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Ved opsigelse pga. handicaprelateret sygefravær er det ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at det handicaprelaterede fravær ikke kan medtælles i de 120 dage, hvis arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven.

Tilbage til oversigt