Tilbage til oversigt
18. november 2015

2. sympatikonfliktvarsel Administrationsselskabet ApS (Ent flex ApS), Langebrogade 5, 1411 København K

Vi har fra LO modtaget meddelelse om, at 3F, den grønne gruppe, iværksætter sympatikonflikt til støtte overfor en af forbundet varslet konflikt overfor ovennævnte virksomhed. Det indebærer at intet medlem af 3F fra onsdag den 25. november 2015 ved normal arbejdstids begyndelse må udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhede, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Sympatikonfliktvarslet er vedlagt her

 

Tilbage til oversigt