Tilbage til oversigt
16. november 2015

2. sympatikonfliktvarsel Schletter GmbH, Alustrasse 1, 83527 Kircdorf/Haag, Tyskland

2. sympatikonfliktvarsel Schletter GmbH, Alustrasse 1, 83527 Kircdorf/Haag, Tyskland – Konflikt fra lørdag den 21. november 2015 

Vi har fra LO modtaget meddelelse om, at 3F, den grønne gruppe, iværksætter sympatikonflikt til støtte overfor en af forbundet varslet konflikt overfor ovennævnte virksomhed. Det indebærer at intet medlem af 3F fra lørdag den 21. november 2015 ved normal arbejdstids begyndelse må udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for Schletter GmbH.

 

Tilbage til oversigt