Tilbage til oversigt
20. juli 2018

Arbejde i ferien?

Den usædvanligt varme sommer har i år givet en række udfordringer i forhold til ferieafholdelsen i virksomheder på det grønne område. Som udgangspunkt kan planlagt ferie kun i helt ekstraordinære tilfælde flyttes eller aflyses, og kun hvis medarbejderen ikke har påbegyndt ferien. Det gælder både ved kollektiv ferielukning og ved medarbejdernes individuelle ferieafholdelse. I det følgende får du et hurtigt overblik over reglerne.

Ikke påbegyndt ferie:

Hvis medarbejderen endnu ikke har påbegyndt ferien, kan allerede planlagt ferie ændres hvis det er nødvendigt på grund af væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt.

Hvis virksomheden ensidigt skal ændre på en medarbejders ferie, skal det skyldes omstændigheder, som virksomheden konkret ikke selv er herre over eller har kunnet forudse. Der skal altså være tale om en force majeure lignende situation. At der er travlt pga. udfordringer med bemandingen, andre medarbejderes ferie, sygdom og lignende vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at ændre en medarbejders ferie med henvisning til vejret.

Der betales almindelig løn for arbejdet, hvor medarbejderen oprindeligt skulle have holdt ferie. Der bliver ikke tale om overarbejde, da medarbejderen i stedet blot holder ferien på et andet tidspunkt.

Hvis virksomheden berettiget har ændret en medarbejders ferie, har medarbejderen dog krav på at få dækket eventuelle økonomiske tab. Det kan f.eks. være en afbestillingsudgift på et sommerhus, urefundérbare flybilletter mv. Medarbejderen skal have lidt et økonomisk tab, før virksomheden er forpligtet til at betale erstatning.

Allerede påbegyndt ferie:

Hvis medarbejderen allerede har påbegyndt sin ferie, kan virksomheden ikke kræve at medarbejderen afbryder sin ferie. Har virksomheden behov for, at en medarbejder afbryder sin ferie og møder på arbejde, kan det alene ske efter aftale med medarbejderen.

Hvis medarbejderen accepterer, skal virksomheden som udgangspunkt alene betale almindelig løn for det pågældende arbejde. Der er heller ikke i dette tilfælde tale om overarbejde, da medarbejderen i stedet blot holder ferien på et andet tidspunkt. Der kan efter omstændighederne træffes aftale om anden betaling.

Vær opmærksom på at medarbejderens ferie typisk først begynder mandag morgen og ikke fredag eftermiddag. Indtil da kan medarbejderen kaldes på arbejde, hvis betingelserne for at inddrage ikke påbegyndt ferie er opfyldt.

Kontakt sekretariatet på 8740 3400, hvis du har spørgsmål hertil.

Tilbage til oversigt