Tilbage til oversigt
7. maj 2021

Arbejdsretten præciserer oplysningspligten

Arbejdsretten har i en ny dom præciseret virksomhedernes oplysningspligt vedrørende entreprise.

Ifølge overenskomsterne mellem GLS-A og 3F skal medlemsvirksomhederne på opfordring fra den lokale 3F-afdeling/forbundet give tilstrækkelige oplysninger om navn, adresse, cvr.nr. og entreprisen for en entreprisevirksomhed, der udfører arbejde for den pågældende medlemsvirksomhed. Oplysningerne skal gives inden for en frist på 72 timer.

Arbejdsretten fastslår, at overenskomsten ikke afskærer 3F fra at anmode om yderligere oplysninger om entrepriseforholdene, når blot det klart fremgår af 3F’s henvendelse, at sådanne yderligere oplysninger ikke er omfattet af oplysningspligten og -fristen.

På baggrund af dommen skal GLS-A gøre opmærksom på, at pligten til at afgive oplysninger vedrører

  • Entreprenørens navn og adresse
  • Entreprenørens cvr.nr.
  • Entreprisen (dvs. arbejdets art)

Oplysningerne skal give senest 72 timer efter at anmodningen er kommet frem til medlemsvirksomheden, hvad enten dette sker pr. e-mail, telefon, brev eller på anden måde.

Anmoder 3F om oplysninger ud over ovenstående, er det frivilligt, om virksomheden ønsker at afgive sådanne oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om antal personer, der er beskæftiget i entreprisen, entreprisens varighed eller entreprisens omfang.

Bemærk endvidere, at der ikke er oplysningspligt for så vidt angår entreprise, der udføres udenfor 3F-overenskomstens gyldighedsområde. Har virksomheden eksempelvis entrepriseaftale med håndværkere om udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde på bygninger eller maskiner, skal dette ikke oplyses.

Medlemmer, som modtager anmodning om oplysning vedrørende brug af entreprise, kan få rådgivning hos sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
brown wooden tool on white surface