Tilbage til oversigt
18. maj 2018

Arbejdstilsynet har nu adgang til samtaler med ansatte

Folketinget har vedtaget, at Arbejdstilsynet nu kan få mulighed for at afholde samtaler med ansatte uden ledelsens tilstedeværelse. Arbejdstilsynet for ligeledes mulighed for at afholde gruppesamtaler uden ledelsen er tilstede, men det er dog kun i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at der er risiko for, at ledelsens tilstedeværelse forhindrer formålet med samtalen.

Formålet med loven er, at give Arbejdstilsynet bedre mulighed for at få oplysninger frem, som kan være vanskeligt at tilvejebringe såfremt arbejdsgiveren er tilstede. De nye regler er tiltænkt i undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø.

GLS-A mener, at arbejdsmiljøet og kontrollen hermed bedst foregår i åben dialog, mellem parterne og Arbejdstilsynet. Benyttelsen af lukkede møder eller andre metoder, hvor den ene part udelukkes fra deltagelse fremmer generelt ikke opbakning til kontrollen og kan også gøre det fremadrettede samarbejde unødigt svært. Det er derfor GLS-As indstilling, at muligheden for at tale med ansatte på virksomheden og afholde gruppesamtaler uden arbejdsgiverens tilstedeværelse, kun anvendes som metode, når andre muligheder er udtømte og det derfor ikke er muligt på anden vis at få oplyst sagerne.

Hvis i som medlem at GLS-A får en henvendelse fra Arbejdstilsynet vil vi altid opfordre til at ringe til sekretariatet på 87403400 for råd og vejledning.

Tilbage til oversigt