Tilbage til oversigt
30. juni 2022

Beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft sænkes

Et flertal af partier i Folketinget har indgået en aftale om at nedsætte beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra 448.000 kr. til 375.000 kr. Aftalen skal styrke virksomhedernes muligheder for international rekruttering og gælder i en periode på 3 år fra 1. december 2022.

Nedsættelsen rummer et par forbehold. Den midlertidige ordning kan ikke bruges, hvis bruttoledigheden overstiger 3,75 pct., eller mere end 15.000 personer benytter sig af den.

Med aftalen udvides fast track-ordningen, så kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere. Dermed får flere virksomheder adgang til fast track-ordningen.

Virksomheder skal i forbindelse med fast track-ordningen dokumentere, at den relevante stilling har været slået op på Jobnet og EURES i mindst to uger. Dette skal ske ved at fremlægge en kopi af det relevante jobopslag.

Derudover er aftalepartierne bl.a. enige om at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

GLS-A har løbende påpeget, at der er behov for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Arbejdsmarkedet har længe befundet sig på kapacitetsgrænsen, og mange virksomheder har oplevet, at det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere. Det kan den nye ordning være med til at afhjælpe. Og med den nye beløbsgrænse bliver det muligt at ansætte flere faglærte og andre med mellemlange uddannelser.

Tilbage til oversigt
sunset over the horizon