Tilbage til oversigt
30. marts 2023

Datatilsynet har offentliggjort ny vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold

Arbejdsgivere kan i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold finde svar på en række spørgsmål om, hvordan og hvornår personoplysninger kan behandles i forbindelse med ansættelsesforhold.

Vejledningen blev sidst opdateret i 2020 og nu har Datatilsynet – blandt andet på baggrund af tilsynets seneste praksis – opdateret vejledningen på ny.

Datatilsynet har præciseret en række afsnit, herunder om arbejdsgivers oplysningspligt og videregivelse af personoplysninger, indhentelse af straffeattester og referencer på ansøgere.

Endvidere har Datatilsynet i flere tilfælde uddybet hvilken hjemmel arbejdsgiver kan anvende når der behandles personoplysninger om medarbejderne. I den forbindelse bemærkes, at samtykke sjældent kan anvendes som hjemmel i forbindelse med ansættelsesforhold, idet det i den sammenhæng ikke vil opfylde grundbetingelsen om at være afgivet frivilligt.

Vejledningen kan findes her.

Tilbage til oversigt
a golden padlock sitting on top of a keyboard