Tilbage til oversigt
16. oktober 2023

Nu træder væsentlige regler om whistleblowerordninger i kraft for virksomheder med 50-249 ansatte

Virksomheder med 50-249 ansatte skal fra den 17. december 2023 have etableret en intern whistleblowerordning. Virksomheder med flere end 249 ansatte er allerede forpligtet til at have oprettet en intern whistleblowerordning. Kravet for de store virksomheder trådte i kraft 17. december 2021.

Mange af GLS-A’s medlemmer er sæsonbetonede virksomheder, og har derfor et varierende antal ansatte fordelt over året.  De sæsonbetonede virksomheder skal være særligt opmærksomme på, hvordan beregningen af antal medarbejdere foretages, da det sker på baggrund af en gennemsnitsberegning.

Opgørelse af antal ansatte

En virksomhed, som forpligtes efter reglerne om whistleblowerordning, skal forstås i overensstemmelse med CVR-lovens definition af en juridisk enhed. Det vil sige, at beregningen skal foretages for hver enkelt virksomhed med eget CVR-nummer.

Opgørelsen kan foretages på baggrund af de oplysninger om antal ansatte, som fremgår af CVR-registret. Det er vigtigt at understrege, at alle ansatte, uanset beskæftigelsesgraden, medregnes i opgørelsen over en virksomheds ansatte, såfremt de modtager vederlag for personligt arbejde (lønmodtagere). Ved opgørelsen medregnes fuldtids- og deltidsansatte, ansatte med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, samt vikarer. Ansatte vikarer, der er ansat fra et vikarbureau skal dog medregnes til vikarbureauets ansatte.

Forpligtelsen til at etablere en intern whistleblowerordning indtræder den 17. december 2023, når en virksomhed i de sidste 4 forudgående kvartaler i gennemsnit har haft 50 eller flere ansatte.

Har du spørgsmål vedrørende krav til whistleblowerordninger mv. er du velkommen til at kontakte GLS-A eller læse nærmere herom på vores hjemmeside.

Tilbage til oversigt