Tilbage til oversigt
17. marts 2021

De sidste indefrosne feriepenge udbetales

Folketinget har netop vedtaget en lov, som giver lønmodtagere mulighed for at få de sidste 2 ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Oprindeligt var det i forbindelse med overgang til ny ferielov pr. 1. september 2020 meningen, at et års feriepenge skulle indefryses i en fond og først udbetales, når den enkelte medarbejder går på pension. Corona-pandemien og nedlukningen af samfundet har medført et stort behov for en saltvandsindsprøjtning til økonomien. Derfor blev det i 2020 besluttet, at lønmodtagerne kunne søge om at få udbetalt 3 af 5 ugers indefrosne feriepenge. Folketinget har nu besluttet, at også de sidste 2 ugers indefrosne feriepenge kan udbetales. Det forventes, at det bliver muligt at søge udbetaling af feriepengene fra sidst i marts.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge har ingen betydning for virksomhederne. Virksomhederne skulle med frist den 31. december 2020 indberette indefrosne feriepenge. Fra primo 2021 har det været muligt for virksomhederne at vælge at indbetale de indefrosne feriepenge til den fond, som forestår administrationen. Alternativt kan virksomhederne vælge ikke at indbetale feriepengene og i stedet have en gæld til fonden, som årligt forrentes. Det er fonden, som udbetaler indefrosne feriepenge til de medarbejdere, som ansøger om det. Udbetaling kan ikke ske fra virksomhedens side.

Tilbage til oversigt
close-up photo of assorted coins