Tilbage til oversigt
20. april 2022

Fordrevne personer fra Ukraine får hurtigere adgang til arbejde

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop meddelt, at fordrevne personer fra Ukraine får lettere adgang til at påbegynde et arbejde efter ankomst til Danmark. Fordrevne personer fra Ukraine kan således påbegynde arbejde ved en arbejdsgiver, når den fordrevne person har

  • indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven og
  • ansøgeren har fået optaget fingeraftryk og personfotografi

Den hurtigere adgang til arbejdsmarkedet gælder dog ikke, hvis personen åbenbart ikke er omfattet af særloven. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver tjekker personens dokumenter, herunder pas, bevis for indgivelse af ansøgning og bevis for optagelse af biometri mv. for at fastslå, om personen er omfattet af særloven, inden personen påbegynder arbejdet.

Tidligere har fordrevne personer omfattet af særloven først haft mulighed for at påbegynde et arbejde, efter at de har fået tildelt opholdstilladelse efter særloven. Det er derfor positivt, at reglerne nu ændres, så fordrevne personer fra Ukraine får hurtig adgang til at påbegynde et arbejde i Danmark.

Ændringen gælder fra fredag den 22. april 2022. Indtil da må ansøgere efter særloven først arbejde, når der er opnået tilladelse efter særloven.

Har du spørgsmål om ansættelse af fordrevne personer fra Ukraine, kan du kontakte GLS-A på 87403400 eller info@gls-a.dk. Læs også mere på vores rådgivningsside: Link

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person