Tilbage til oversigt
11. september 2023

Forhøjelse af pensionsbidrag og refusion til 18-19 årige lærlinge

Folketinget vedtog i foråret, at AUB refunderer op til 8% af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til lærlinge under skoleophold. Pensionsbidraget til 18-19 årige lærlinge i GLS-A’s overenskomster med 3F er pt. 5.10% fra arbejdsgiver og 2.55% fra lærlingen. Disse satser bliver ændret til hhv. 8% og 4%. Ændringen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023, som også er datoen for lovændringen i AUB refusionen for bidrag til lærlingepensionen. Refusionen træder således også i kraft pr. 1. januar 2023.

Rent teknisk forestår PensionDanmark beregningen af differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger og 8% for 1. januar 2023 – 30. september 2023. Beregningen sendes efterfølgende til virksomheden. Beløbet skal indbetales senest 10. december 2023.

Fra den 1. oktober 2023 vil pensionssatserne for 18-19 årige lærlinge være 8% fra arbejdsgiver og 4% fra lærlingen. AUB refunderer fortsat 8%. Reguleringen sker automatisk, når lærlingen er oprettet i Pension Danmark. 18-19 årige lærlinge skal herefter ikke længere have særskilt elevforsikring.

Fra den 1. i den måned hvor lærlingen fylder 20 år sættes satserne op til de gældende overenskomstsatser for voksne medarbejdere, dvs. 8.66% fra arbejdsgiver og 4.33% for lønmodtager

Tilbage til oversigt
silver round coin on white ceramic pig coin bank