Tilbage til oversigt
11. september 2023

Forhøjelse af pensionsbidrag og refusion til 18-19 årige lærlinge

Folketinget vedtog i foråret, at AUB refunderer op til 8% af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til lærlinge under skoleophold. Pensionsbidraget til 18-19 årige lærlinge i GLS-A’s overenskomster med 3F er pt. 5.10% fra arbejdsgiver og 2.55% fra lærlingen. Disse satser bliver ændret til hhv. 8% og 4%. Ændringen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023, som også er datoen for lovændringen i AUB refusionen for bidrag til lærlingepensionen. Refusionen træder således også i kraft pr. 1. januar 2023.

Rent teknisk forestår PensionDanmark beregningen af differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger og 8% for 1. januar 2023 – 30. september 2023. Beregningen sendes efterfølgende til virksomheden. Beløbet skal indbetales senest 10. december 2023. Det er alene arbejdsgiverbidraget der reguleres med tilbagevirkende kraft.

Fra den 1. oktober 2023 vil pensionssatserne for 18-19 årige lærlinge være 8% fra arbejdsgiver og 4% fra lærlingen. AUB refunderer fortsat 8%. Ændringen sker automatisk, når lærlingen er oprettet i Pension Danmark. 18-19 årige lærlinge skal herefter ikke længere have særskilt elevforsikring.

Fra den 1. i den måned hvor lærlingen fylder 20 år sættes satserne op til de gældende overenskomstsatser for voksne medarbejdere, dvs. 8.66% fra arbejdsgiver og 4.33% for lønmodtager

Tilbage til oversigt
silver round coin on white ceramic pig coin bank