Tilbage til oversigt
27. februar 2023

Forligsmanden udskyder konflikt på DA – FH-området i 14 dage

Forligsmanden har den 27. februar 2023 besluttede at udsætte de varslede konflikter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på DA – FH-området udsat de varslede arbejdsstandsninger i 14 dage.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Forligsmanden har mulighed for at udsætte arbejdsstandsningerne i yderligere 14 dage.

Med udsættelsen giver Forligsinstitutionen parterne, som endnu ikke er blevet enige om nye overenskomster, mulighed for og tid til fortsatte forhandlinger.

GLS-A’s overenskomster udløber først pr. 1. marts 2024 og er således ikke en del af de overenskomstforhandlinger, som finder sted lige nu. Se nærmere information herom på GLS-A’s hjemmeside her

Tilbage til oversigt