Tilbage til oversigt
6. april 2022

Fortsat stramt arbejdsmarked

Virksomhederne oplever fortsat et meget stramt arbejdsmarked. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering STAR har gennemført en rekrutteringssurvey, som viser, at den forgæves rekrutteringsrate ligger på 31 procent. Det svarer til, at 126.300 rekrutteringer i perioden fra juni til november 2021 var forgæves. I 73.300 tilfælde fik virksomhederne ikke stillingen besat, og 53.000 gange blev stillingen besat med en person, som ikke havde de ønskede kompetencer. Det er det næsthøjeste antal forgæves rekrutteringer siden foråret 2008.

Rekrutteringsvanskelighederne varierer fra branche til branche. De største udfordringer findes inden for bygge- og anlægsbranchen samt hoteller og restauranter, hvor den forgæves rekrutteringsrate er 42 procent. For transportbranchen og industri ligger den forgæves rekrutteringsrate på hhv. 36 procent og 30 procent. For landbruget er den forgæves rekrutteringsrate faldet til 21 procent fra et niveau på 33 procent ved den forrige survey.

Figur: Forgæves rekrutteringsrate fordelt på brancher

Rekrutteringssituationen er værst i Vestjylland, hvor den forgæves rekrutteringsrate er målt til 38,4 procent, mens tallene for hovedstadsområdet og Bornholm er hhv. 27,6 og 21,4 procent. Særligt på Sjælland er det vanskeligt at rekruttere til landbrugsområdet. Her er den forgæves rekrutteringsrate 45 procent.

Tilbage til oversigt