Tilbage til oversigt
15. marts 2023

Generalforsamling i GLS-A. Genvalg af Helle Reedtz-Thott som formand og Jørn Kjær Madsen som næstformand

Ved GLS-A’s generalforsamling den 14. marts i Middelfart kom formanden Helle Reedtz-Thott i sin mundtlige beretning bl.a. ind på manglen på arbejdskraft og navnlig behovet for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Erhvervslivet kommer i de kommende år til at mangle op mod 100.000 faglærte. GLS-A’s medlemsvirksomheder kommer også til at mangle faglærte og formanden omtalte de mange initiativer, der er sat i gang for at vende udviklingen. Under beretningen omtalte formanden bl.a. også behovet for et sundt og sikkert arbejdsmiljø og den betydning, som nye ESG-krav får for branchens virksomheder. GLS-A’s medlemsvirksomheder – som er omfattet af kollektiv overenskomst – er langt på vej med at være konforme med kravene i forhold til den sociale dimension i ESG. Endvidere har GLS-A sammen med forbundene igangsat en ESG konsulentuddannelse, som giver værktøjer til at arbejde med ESG rapportering og de processer, som er nødvendige.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg for en 3 årig periode til Helle Reedtz-Thott, Gavnø Gods, Anette Hermansen, DanHatch Denmark A/S og Bjarne Holden, Holdens Planteskole A/S. Bestyrelsen har i forbindelse med udtræden som følge af jobskifte i 2022 suppleret sig med Hanne Hebsgaard Steinmetz, HedeDanmark A/S og Gitte Blæsild, KMC. Begge blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde. Her blev Helle Reedtz-Thott genvalgt som formand, og Jørn Kjær Madsen blev genvalgt som næstformand.

Tilbage til oversigt
people raising hands with bokeh lights