Tilbage til oversigt
18. maj 2018

GLS-A bakker op om kritikken af Folketinget

Ændringen i udlændingeloven, hvori politikkerne vil lave særregler for landbruget, er særdeles uheldig og har ikke hold i virkeligheden.

GLS-A finder det meget beklageligt, at politikkerne bruger ordningen med driftsledere og fodermestre fra ikke-EU lande til at tegne en hel branche som løndumpere.

”At landbruget er et erhverv, der understøtter social dumping og presser danske lønmodtagere på lønnen, er ganske enkelt usandt. Fodermestre og driftsledere får en løn på mellem 28.360 kr. og 31.250 kr. om måneden – det har intet med løndumping og billig arbejdskraft at gøre.

Når landbruget ansætter fodermestre og driftsledere fra udlandet er det fordi, der ikke er danskere at få. Idet landbruget generelt er hårdt presset af mangel på arbejdskraft, vil det være et skridt på vejen, at man i det mindste kan få lov at dele den arbejdskraft, der befinder sig i landet i forvejen.

Der vil fortsat være hårdt brug for arbejdskraft i landbruget og de grønne erhverv generelt. Vi har i særlig grad brug for de dygtige hænder og ikke kun de kloge hoveder.” siger formand for GLS-A, Helle Reedtz-Thott.

Hos GLS-A tager vi kraftigt afstand fra udmeldingerne fra integrationsordfører i Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, som påstår at landbruget er et erhverv, der understøtter social dumping og presser danske lønmodtagere på lønnen.

GLS-As medlemmer betaler en god overenskomstmæssig løn på niveau med andre brancher i Danmark, og de kæmper konstant med at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft. Det giver derfor ikke mening at diskriminere landbruget, for vi har brug for de udenlandske ansatte, hvis vi vil opretholde produktionen.

”Myndighedsindsatsen om social dumping viser entydigt, at det ikke er landbruget som har problemer med ulovligt arbejde. Er det værre at tilbyde udenlandske ansatte en bolig i et hus på landet end i en campingvogn ved en byggeplads? Jeg er enig i, at en mulig ændring af udlændingeloven, som foreslået, diskriminerer ansatte og arbejdsgivere i landbruget” slutter Helle Reedtz-Thott.

Tilbage til oversigt