Tilbage til oversigt
13. januar 2015

GLS-A får medhold i entreprisesag

I forbindelse med et kontrolbesøg skal virksomheden udelukkende oplyse entreprenørens navn, adresse, CVR-nummer samt arten af opgaver. Det blev udfaldet af en faglig voldgift, hvori GLS-A fik medhold. 3F havde forlangt også at få udleveret oplysninger om entreprisesum og om arbejdets omfang.

Baggrunden for tvisten skal findes i overenskomstens kontrolbestemmelse, som slår fast, at virksomheden skal give ”tilstrækkelige oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer og entreprisen for den pågældende entreprisevirksomhed”. 3F var af den opfattelse, at dette også omfattede entreprisesum og arbejdets omfang.

Opmanden fandt det i sin kendelse ikke nødvendigt for 3F at modtage oplysninger om entreprisesum og arbejdets omfang. Formålet med oplysningspligten er at give 3F mulighed for at rejse krav over for entreprenøren om indgåelse af overenskomst, og til at vurdere dette er det tilstrækkeligt med entreprenørens navn, adresse, CVR-nummer samt arten af opgaver.

GLS-A er tilfredse med kendelsen, i og med den giver klare retningslinjer for virksomhedernes oplysningspligt overfor 3F i forbindelse med kontrol af entrepriseaftaler.

Tilbage til oversigt