Tilbage til oversigt
2. december 2022

GLS-A får medhold i sag om tilrettelæggelse af arbejdstid i detailplanteskoler

GLS-A har ved en faglig voldgift fået medhold i, at arbejde i weekender ikke udløser overarbejdsbetaling, når detailplanteskoler placerer arbejdstiden efter dobbeltugereglen.

Virksomheder omfattet af gartneri og planteskoleoverenskomsten kan planlægge arbejdstiden på flere måder. Arbejdstiden kan bl.a. placeres med 37 timer i hver kalenderuge, eller som såkaldt dobbeltuge, dvs. med 74 timer fordelt over 2 uger.

I detailplanteskoler er der behov for at holde åbent aften og weekender, og derfor er der i overenskomsten aftalt at arbejdstiden kan lægges på alle ugens dage, mod betaling af et særligt tillæg for arbejde på skæve tidspunkter. Tillægget gælder arbejde på hverdage mellem 18 og 22, lørdage mellem 12.30 og 20 og søndage mellem 8 og 18. Arbejde indenfor disse tidspunkter betales i detailplanteskoler med detailsalgstillæg, og ikke med overarbejdsbetaling.

3F gjorde i forbindelse med en sag mod et havecenter gældende, at detailsalgstillægget kun kan anvendes, hvis arbejdstiden placeres med 37 timer i hver enkelt kalenderuge. Da havecenteret havde brugt dobbeltugereglen og placeret arbejdstiden med flere timer i uge 1 og færre timer i uge 2, mente 3F at arbejdet lørdag efter kl. 14 og søndag skulle betales med overarbejdstillæg.

GLS-A fastholdt, at detailplanteskoler kan anvendes dobbeltugereglen uden, at det medfører, at der skal betales overarbejdstillæg i weekender.

Dommeren fandt, at hverken bestemmelsens ordlyd, tilblivelse eller hidtidige anvendelse kunne støtte 3F’s påstand. GLS-A fik derfor medhold i, at arbejdstiden i detailplanteskoler kan lægges på alle ugens dage mod betaling af detailsalgstillæg, også i tilfælde hvor arbejdstiden planlægges efter overenskomstens regler om dobbeltuge.

Tilbage til oversigt
brown wooden tool on white surface