Tilbage til oversigt
10. oktober 2017

GLS-A får medhold i sag om opsigelse af en aftale om betalte pauser

En virksomhed var berettiget til at opsige en aftale om delvist betalt pause, som var indgået med en tidligere arbejdsgiver uden en pligt til at genforhandle en ny. Det blev udfaldet af en faglig voldgift, hvori GLS-A fik medhold. 

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse opsagde den erhvervende virksomhed(E) en aftale om delvist betalte pauser indgået mellem den overdragende virksomhed(O) og medarbejderne.

Tvisten angik, om B gyldigt kunne opsige aftalen og ensidigt ændre arbejdstiderne for de ansatte.

Aftalen var indgået efter en bestemmelse i specialarbejderoverenskomsten om, at den almindelige daglige arbejdstid skal fastlægges efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og 3F inden for nærmere angivne rammer. I aftalen stod der, at begge parter kunne opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Opmanden fandt, at aftalen i det foreliggende tilfælde, hvor E havde frasagt sig specialarbejderoverenskomsten, som udgangspunkt var videreført som individuelle vilkår i forholdet mellem E og medarbejderne, hvorfor E var derfor været berettiget til at opsige aftalen

Ved afgørelsen af om E havde pligt til at genforhandle en ny arbejdstidsaftale med 3F i henhold til specialarbejderoverenskomsten, fandt opmanden, at de generelle regler om arbejdstidens placering og arbejdsdagens længde havde en sådan individuel karakter, at de var gældende i ansættelsesforholdet mellem E og medarbejderne frem til udløbet af overenskomsten. Derimod måtte den forhandlings- og aftaleret for den lokale afdeling af 3F anses som en kollektiv rettighed, som efter E’s frasigelse af overenskomsten ikke var videreført i forholdet mellem E og medarbejderne.

GLS-A er tilfredse med kendelsen, da den giver bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet på ny efter en virksomhedsoverdragelse.

Tilbage til oversigt