Tilbage til oversigt
28. marts 2017

GLS-A vil have VEU forhindringer reduceret

GLS-A har i et brev til Undervisningsministeriet anbefalet at ministeriet fjerner den forhindring, der betyder, at hjemsendte medarbejdere i realiteten ikke kan komme på efteruddannelse. Hjemsendte medarbejdere anses som værende ledige, selvom de får løn af virksomheden under efteruddannelse i hjemsendelsesperioden. Det betyder, at virksomheden ikke kan søge VEU refusion for den tid medarbejderen er under uddannelse.

Som det er tilfældet på bygge-området er beskæftigelsen på dele af det grønne område i dvale om vinteren. Derfor er der tradition for, at vinterperioder bliver brugt til opkvalificering af medarbejderne, men når arbejdet skal tilpasses vejret og sæsonen, kan det være svært at planlægge efteruddannelse, og samtidig kan det være svært at tilpasse det med de forskellige AMU-centres undervisningsplaner. Den manglende mulighed for VEU-godtgørelse gør det for dyrt for virksomheden at satse på en bred opkvalificering af medarbejderne, og dette har en negativ effekt på medarbejdernes muligheder for at opkvalificering.

GLS-A opfordrer til, at der findes en løsning, så reglerne for VEU-godtgørelse ikke udgør en barriere for efteruddannelse af hjemsendte medarbejdere.

Det er GLS-As anbefaling at personer, der er midlertidigt hjemsendt kan deltage i uddannelse i hjemsendelsesperioden, således at hjemsendte medarbejdere anses som beskæftigede.

Tilbage til oversigt