Tilbage til oversigt
27. november 2014

GLS-A vinder sag omkring entreprise

En ny dom i Arbejdsretten af den 25. november 2014, vedrørende et af GLS-As medlemmer, har igen slået fast, at det skal bevises uden enhver for form for tvivl, at der ikke er tale om en entrepriseaftale, men i stedet er arbejdsudleje, såfremt entrepriseaftalen skal underkendes.

GLS-As medlemsvirksomhed havde lavet en entrepriseaftale med en udenlandsk entreprenør og havde indhentet en forhåndsgodkendelse fra SKAT, hvor aftalens indhold nøje indgik. SKAT accepterede her, at der i skattemæssig henseende var tale om en entreprise. Alligevel mente 3F-LO, at der var tale om regulær arbejdsudleje, og forsøgte derfor at få entrepriseaftalen underkendt.

Dommen i Arbejdsretten af den 25. november 2014 slår på ny fast, at det der fremstår som en entrepriseaftale og af parterne opfattes som en entrepriseaftale, må være en entrepriseaftale, medmindre modparten kan løfte bevisbyrden for, at det ikke er det.

Derfor fastslår Arbejdsretten, at 3F-LOs påstand om at der reelt var tale om arbejdsudleje, skulle bevises uden enhver form for tvivl, og denne bevisbyrde kunne fagbevægelsen ikke løfte. Dommen er endnu et bevis på, at fagbevægelsen skal have håndfaste beviser for deres påstande, og her er det især afgørende hvem der har ledt og fordelt arbejdet. Det skal være entreprenøren og alene denne der leder og fordeler arbejdet, dvs. har instruktionsbeføjelsen.

Se arbejdsrettens afgørelse

Tilbage til oversigt