Tilbage til oversigt
20. november 2018

Godt med ny aftale om sanktioner i kontanthjælpssystemet

Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet, og det er en aftale som GLS-A bakker op om.

Aftaleparterne er enige om, at hvis man modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal det have mærkbare og klare konsekvenser, hvis man misbruger systemet eller uden rimelig grund ikke lever op til sine pligter. Mange brancher i Danmark, herunder den grønne, mangler motiveret arbejdskraft, og det er derfor vigtigt, at de hænder der kan arbejde, også tilskyndes til at søge arbejde og dermed komme ud af offentlig forsørgelse. Det er derfor vigtigt, at de nye regler gør det nemmer at sanktionere de personer der udnytter det offentlig system.

Et fleksibelt arbejdsmarked er en stor styrke for Danmark, og derfor er det vigtigt, at vi har et smidigt og retfærdigt velfærdssystem, som fanger de personer, der ikke spiller efter reglerne.

Blandt de vigtigste punkter i den nye aftale:

  • Sanktionen for uberettiget ophold i udlandet og uoplyst arbejde skærpes
  • De nuværende 80 sanktionssatser reduceres til fire, og samtidig udvides den skærpede rådighedssanktion. Der tages særlige hensyn til udsatte borgere
  • Kommunerne forpligtes til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri
  • Kommunerne får pligt til at indgå en aftale om jobsøgning fra første samtale med jobparate ledige og får desuden mulighed for hurtigere at træffe afgørelser om sanktioner for job- og uddannelsesparate
Tilbage til oversigt