Tilbage til oversigt
4. oktober 2018

Har i husket de nye regler vedr. elever, praktikanter og opdeling af SH-konto og fritvalgskonto?

Med de nye overenskomster, der trådte i kraft 1. marts 2018, kom der en række ændringer, som det er vigtigt, at alle virksomheder er opmærksomme på. Vi minder her om et par af dem, vi ofte får spørgsmål omkring:

Elever

Pr. 1. juni 2018 skal elever over 18 år, der har tre måneders anciennitet i uddannelsen have pension via PensionDanmark. Pensionsordningen bliver indfaset over tre år. Pr. 1. juni 2018 skal arbejdsgiver betale 1,70% og eleven 0,85%.

Eleverne får ingen lønstigning i overenskomstperioden, men vær dog opmærksom på at genetillæg såsom tillæg for arbejde i stalden i weekenden er reguleret.  Overenskomstkoden er 28100.

 

Udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanter bliver fra 1. juni 2018 omfattet af elevforsikringen, som tegnes hos PensionDanmark. Elevforsikringen koster 29 kr. pr. måned. Overenskomstkoden er 96300.

Det er meget vigtigt, at alle virksomheder får tilmeldt elever og udenlandske praktikanter til pensions- eller forsikringsordningen, da arbejdsgiver kan blive erstatningsansvarlig hvis der indtræder en forsikringsbegivenhed.

 

SH-opsparing og fritvalgsordning

Med de nye overenskomster følger også en ændring af reglerne omkring SH-opsparingen og medarbejdernes fritvalgskonto. De to opsparinger skal fremadrettet adskilles, så medarbejderen altid kan se, hvor meget der står på de to konti. Fritvalgskontoen kan fremadrettet benyttes til børneomsorgsdage, seniorfridage, ekstra pensionsbidrag eller kontant udbetaling. Begge konti opgøres og tømmes som hidtil ved årsskiftet.

Reglerne for SH-forskud ændres, således at medarbejderen fremover skal have udbetalt sædvanlig løn for den pågældende dag. Hidtil har reglen været, at medarbejderen kunne få udbetalt 825 kr. pr. dag. Der kan ikke udbetales højere beløb end der indestår på medarbejderens opsparing.

Virksomhed og medarbejder kan dog aftale andre forskudsbeløb.

For så vidt angår øvrige ændringer og en gennemgang af de specifikke 3F-overenskomster henviser vi til tidligere nyhed på hjemmesiden her (kræver login).

Ændringer og en gennemgang af HK-overenskomsten ses her (kræver login).

Ændringer og en gennemgang af Dansk Metal-overenskomsten ses her (kræver login).

Tilbage til oversigt