Tilbage til oversigt
28. september 2018

Hjemsendelse og efteruddannelse

GLS-A og 3F har netop indgået en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere på grund af vejrlig, såfremt medarbejderen i forbindelse med hjemsendelsen deltager i efteruddannelse.

Fremover kan medarbejdere hjemsendes på grund af vejrlig under følgende betingelser

  • Medarbejderen er omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F
  • Medarbejderen deltager i forbindelse med hjemsendelsen i efteruddannelse, som berettiger til VEU-godtgørelse
  • Medarbejderen tilmeldes uddannelsen inden hjemsendelse

Hjemsendelsen aftales med tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant på virksomheden, aftales hjemsendelsen med den lokale 3F afdeling.

Under hjemsendelsen modtager medarbejderen sædvanlig løn fra virksomheden, dog maksimalt kr. 190 pr. time. Virksomheden modtager VEU-godtgørelse kr. 116,22 pr. time og tilskud fra kompetencefonden kr. 75 pr. time.

Hjemsendelse betragtes ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet, og når uddannelsen er slut, vender medarbejderen tilbage til virksomheden. Der optjenes anciennitet under hjemsendelsen.

Hvis det under hjemsendelsen måtte blive nødvendigt at opsige medarbejderen skal dette ske efter de sædvanlige regler i den overenskomst, medarbejderen er omfattet af.

Aftalen ændrer ikke ved de gældende regler om hjemsendelse i jordbrugs- og skovbrugsoverenskomsten og i planteskoler. Der kan læses mere om disse her

 

Tilbage til oversigt