Tilbage til oversigt
21. februar 2022

HK elever skal have pension pr. 1. marts 2022

Fra 1. marts 2022 træder nye regler i kraft om pension til kontorelever, der er omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK. Hidtil har disse elever været omfattet af en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark.

Elever, som er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen skal fra og med 1. marts 2022 have oprettet en pensionsordning. I elevens 18. og 19 år udgør pensionsbidraget 6%, hvoraf arbejdsgiver betaler 4% og eleven betaler 2%. Oprettes pensionsordningen hos PensionDanmark bruges overenskomstkoden 28710 for elever på 18 og 19 år. Ved siden af pensionsbidraget skal eleven tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning, der hos PensionDanmark har overenskomstkode 96370.

Elever, der er fyldt 20 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen har ret til pension med samme bidragssats som gælder for de øvrige medarbejdere, der er omfattet af HK overenskomsten.

Pensionsbidraget udgør derfor 12,99%, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,66% og eleven betaler 4,33%.

Her anvendes hos PensionDanmark overenskomstkoden 28700.

Elever under 18 år og elever, der ikke har 3 måneders anciennitet i uddannelsen – skal fortsat være omfattet af en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning i PensionDanmark. Denne oprettes ved at anvende overenskomstkoden 96370.

Voksenelever omfattes pr. 1. marts 2022 ligeledes af pensionsordningen med samme bidragssats som øvrige medarbejdere (12,99%). Her anvendes ligeledes koden 28700. Dog har voksenelever, som var omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning før uddannelsesaftalen blev indgået, ret til pension fra uddannelsens start. De skal således ikke først optjene 3 måneders anciennitet i uddannelsen.

Tilbage til oversigt
green plant on brown round coins