Tilbage til oversigt
22. maj 2019

Husk at regulere pensionsbidraget for elever

Erhvervsuddannelseselever under en GLS-A overenskomst skal 1. juni 2019 have reguleret pensionsbidraget. Det betyder, at det samlede bidrag stiger 2,55% til 5,10%.

Arbejdsgiverbidraget udgør 3,4% og elevens eget bidrag er 1,7%.

Hvilke elever er omfattet

Pensionen omfatter elever under landmandsuddannelsen (inkl. specialet jordbrugsmaskinfører), gartneruddannelsen, skov- og naturteknikeruddannelsen samt uddannelsen til dyrepasser.

For elever under andre uddannelser – f.eks. landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen, struktøruddannelsen, procesoperatøruddannelsen, anlægsgartneruddannelsen m.v. – gælder andre regler om pension. Disse regler fremgår af de overenskomster, som gælder for disse uddannelsesområder.

Anciennitetskrav

Elever omfattes af pensionsordningen fra det fyldte 18. år som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen. Elever, der ikke opfylder anciennitetskravet, er omfattet af forsikringsordningen for elever, som ligeledes administreres af PensionDanmark. Forsikringsordningen koster fortsat 29 kr. pr. måned.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om pension til elever samt forsikringsordningen for elever og udenlandske praktikanter kan rettes til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk. PensionDanmarks arbejdsgiverservice kan kontaktes på 70121340.

Tilbage til oversigt