Tilbage til oversigt
8. november 2022

Husk indberetning og indbetaling af uhævede feriepenge

Hvis en medarbejder ikke har brugt sine 5 ugers ferie, har arbejdsgiver pligt til at opgøre antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september i året efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Feriepenge som ikke er blevet afholdt/udbetalt, skal arbejdsgiver nu indberette og indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for at indberette for optjeningsårene 2019 og 2020/2021 er den 15. november 2022.

Arbejdsgiver er forpligtet til at indberette til Feriefonden uanset at virksomheden har 0 kr. at indberette og indbetale. Årsagen er, at selve indberetningen er arbejdsgivers dokumentation for at ferieopgørelsen har fundet sted. Ferieopgørelsen skal laves for alle typer medarbejdere, dvs. både for timelønnede, månedslønnede samt fratrådte funktionærer.

Mere information om hvordan indberetning og indbetaling skal ske, kan findes på virk.dk. På virk findes desuden en vejledning, der uddyber arbejdsgivers forpligtelser mht. indberetning og indbetaling af feriepenge. Vejledningen kan findes her.

Tilbage til oversigt
brown glass bottle beside white book on blue and white textile