Tilbage til oversigt
7. november 2023

Husk medarbejdernes restferie!

Ferie optjent i ferieåret 2022/22 som løber fra 1. september 2022 til 31. august 2023 skal afholdes i den ferieafholdelsesperiode som løber fra 1. september 2022 til 31. december 2023

Ferieafholdelsesperioden for ferie optjent i 2022/23 udløber altså snart, og det er derfor vigtigt, at virksomheden undersøger om medarbejderne har ferie til gode, som skal være afholdt inden udgangen af 2023.

Har medarbejderne ferie til gode skal ferien enten afholdes inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2023, alternativt overføres eller udbetales.

Afholdelse
Ifølge ferieloven optjener medarbejderne 25 feriedage i hvert ferieår. Af de 25 optjente feriedage skal de 20 af dagene afholdes i ferieafholdelsesperioden. Det er såkaldt beskyttet ferie, som medarbejderne har pligt til at afholde, og som virksomheden skal sikre det er muligt at holde.

Ferie opdeles i 3 ugers hovedferie, som arbejdsgiver kan varsle afholdt med 3 måneders varsel, og 2 ugers restferie, som kan varsles afholdt med 1 måneds varsel. På nuværende tidspunkt vil de fleste medarbejdere have afholdt hovedferie, og derfor er der typisk tale om restferie, der er til gode, når en ferieafholdelsesperiode nærmer sig sit udløb.

Arbejdsgiver kan pålægge medarbejderen at afholde restferie med 1 måneds varsel. Arbejdsgiver bør således allerede nu sikre sig, at der er indgået aftale om, hvornår medarbejderen afholder tilgodehavende ferie. Er der ikke nogen aftale herom må arbejdsgiver varsle ferien afholdt.

Såfremt ferien ikke er afholdt inden 31. december 2023 er der mulighed for at indgå aftale med medarbejderen om overførsel af op til 5 feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Hvis dagene ikke overføres, skal de udbetales automatisk.

Er der tale om mere end 5 feriedage, og kan medarbejderen ikke nå at afholde feriedagene inden 31. december, mister medarbejderen retten til ferien. I så fald skal arbejdsgiver indberette og indbetale feriedagene til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november 2024, dvs. i året efter ferieafholdelsesperioden er udløbet.

Overførsel af 5. ferieuge
Arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at 5 feriedage (5. ferieuge) overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det vil sige til ferieafholdelsesperioden som løber fra 1. september 2023 til 31. december 2024.

Aftalen skal være skriftlig og indgås senest den 31. december 2023. GLS-A har udfærdiget blanketter til brug for indgåelse af aftale om overførsel af ferie. Blanketterne kan findes på vores hjemmeside.

Udbetaling af 5. ferieuge
Hvis arbejdsgiver og medarbejder ikke har indgået aftale om overførsel af den 5. ferieuge, og medarbejderen ikke når at få afholdt ferien, har arbejdsgiver pligt til at udbetale den 5. ferieuge. Udbetaling skal ske automatisk senest d. 31. marts 2024.

Der kan indgås aftale om udbetaling af 5. ferieuge allerede når ferieåret udløber, dvs. 31. august. Det anbefales dog at arbejdsgiver venter med at indgå en sådan aftale, indtil det er muligt at vurdere om der inden nytår opstår et driftsmæssigt behov for at ferien i stedet afvikles.

Uanset om 5. ferieuge udbetales allerede ved ferieårets afslutning eller først efter ferieafholdelsesperiodens afslutning er det en betingelse, at medarbejderen har været ansat på fuld tid i virksomheden i hele ferieafholdelsesperioden. Hvis det ikke er tilfældet, skal medarbejderen underskrive en erklæring om at pengene vedrører 5. ferieuge, og at medarbejderen ikke har modtaget offentlige ydelser, såsom arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, ledighedsydelse, kontanthjælp mv., i perioden.

Se i øvrigt mere på vores hjemmeside. På hjemmesiden er det også muligt at finde blanketter til brug for aftaler om overførsel eller udbetaling.

Opfordring
Det anbefales, at arbejdsgivere aktivt sørger for, at medarbejderne får afviklet ferien.

Virksomhederne bør derfor – i god tid inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december og gerne skriftligt – opfordre medarbejderne til at holde ferien, og hvis opfordringen ikke efterleves varsle ferien afviklet eller træffe aftale om overførsel henholdsvis udbetaling.

Tilbage til oversigt
white printer paperr