Tilbage til oversigt
25. september 2018

Hvor højt er sygefraværet i din virksomhed?

I 2017 var fraværet i private virksomheder 3,1 procent af den mulige arbejdstid. Dette svarer til gennemsnitligt 7,1 dag i 2017. Det viser en statistik fra DA. For arbejdere er sygefraværet opgjort til 3,6 procent og for funktionærer 2,7 procent.

Det samlede fravær er opgjort til 4,4 procent og udgør summen af fravær på grund af sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Børns sygdom giver anledning til 0,3 dages fravær i gennemsnit eller 0,1 procent af den mulige arbejdstid. Arbejdsulykker ligger på samme niveau mens andet fravær f.eks. som følge af plejeorlov eller tandlægebesøg er opgjort til 0,4 dage eller 0,2 procent af arbejdstiden. Barsel er efter sygdom den største årsag til fravær. Det gennemsnitlige fravær på grund af barsel er på 1,9 dage eller 0,8 procent af arbejdstiden.

Hvis sygefraværet i virksomheden er højt, kan der være god grund til at få undersøgt årsagerne til fraværet. Skyldes højt fravær forhold på virksomheden, bør disse forhold afdækkes, således at årsagerne om muligt kan ændres med henblik på at reducere fraværet. I forbindelse med  APV-arbejdet (ArbejdsPladsVurdering) har virksomhederne pligt til at inddrage sygefravær, med henblik på at lave langsigtede og permanente forbedringer i arbejdsmiljøet, således at arbejdsmiljøproblemer, som kan føre til et højt sygefravær kan reduceres eller i bedste fald fjernes.

Tilbage til oversigt