Tilbage til oversigt
22. december 2016

Informationskampagne ifm. MRSA i svinebesætninger

GLS-A har sammen med en række af landets førende organisationer og offentlige myndigheder netop søsat en informationskampagne om arbejdshygiejne ifm. MRSA i svinebesætninger. Kampagnen skal øge fokusset på smitterisikoen ved arbejde i svinebesætninger, samt hvilke forholdsregler der skal tages.

Kampagnen indeholder en række plancher med illustrationer og gode råd, og efter nytår vil den desuden også udkomme i en engelsk udgave. Plancherne i lamineret format vil blive delt ud til ophængning i besætningerne hurtigst muligt allerede i januar 2017. Landbrug & Fødevare vil informere svineproducenter i form af et nyhedsbrev om informationskampagnen og informerer om vigtigheden i, at arbejdsgiveren agerer som rollemodel ift. hygiejneforanstaltningerne og viser, hvordan det skal gøres.

Fødevarestyrelsen vil ligeledes informere dyrlæger, og de praktiserende dyrlæger kan hjælpe med at uddele de laminerede plancher, når de kommer ud på rådgivningsbesøg i svinebesætningerne.

Det er muligt at finde yderligere information på Serum Instituttets hjemmeside www.ssi.dk

Plancherne kan findes her:

Folder

Gå i bad

Vask hænder

Tilbage til oversigt