Tilbage til oversigt
2. juni 2015

Ja til en lavere indslusningsløn

En lavere indslusningsløn til flygtninge har den seneste tid været debatteret i medierne, og som arbejdsgiverforening for en stor del af de virksomheder der benytter sig af ufaglært arbejdskraft, kan GLS-A kun støtte op om forslaget. En lavere indslusningsløn til flygtninge der bosætter sig i Danmark, vil uden tvivl gøre deres vej til selvforsørgelse markant lettere, og således hjælpe dem til at blive en integreret del af det danske samfund.

Helt overordnet vil det være en stor fordel med en lavere indslusningsløn til alle de personer, der ingen reel kontakt har med arbejdsmarkedet. Disse ledige personer kræver en stor indsats fra virksomhederne, og derfor skal de gøres mere attraktive for arbejdsmarkedet. Som samfund har vi meget at vinde, ved at tilknytte langtidsledige personer til arbejdsmarkedet, men det kræver, at der skal gøres op med den danske models tanke om, at alle skal sikres den samme høje løn, selvom der er væsentlig forskel i evnerne. Ved at bevise sit værd på arbejdsmarkedet, kan de ledige oparbejde en højere løn. På den måde vinder ikke blot den ledige, men hele det danske samfund.

Fagbevægelsens frygt for at det vil skabe løntrykkeri og fattigdom er ubegrundede, i og med vi taler om en begrænset gruppe mennesker, for hvem vi blot skal skabe et godt udgangspunkt på arbejdsmarkedet, og derefter er det op til den enkelte at fortjene en højere løn.

Tilbage til oversigt