Tilbage til oversigt
20. juli 2017

Landbruget har brug for udenlandske medarbejdere

GLS-A arbejder for, at det fortsat skal være muligt at kunne ansætte fodermestre og driftsledere fra 3. lande til lønninger, som svarer til det sædvanlige lønniveau i Danmark. Det er ude af trit med virkeligheden, hvis de regionale arbejdsmarkedsråd sætter de nugældende satser op med 10 procent.

Landbruget er blandt de sektorer, hvor beskæftigelsen af udlændinge har størst omfang. Omkring en tredjedel af alle ansatte eller knap 11.000 personer fra udlandet er beskæftiget med produktion i landbruget. Adgangen til udenlandsk arbejdskraft er helt afgørende for store dele af landbrugsproduktionen. Uden den udenlandske arbejdskraft ville det være umuligt at opretholde produktionen af mælk og svin, grønsager og jordbær på det nuværende niveau.

Arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU og adgangen til at kunne ansætte fodermestre og driftsledere fra 3. lande er af afgørende betydning. I 2016 fik 860 borgere fra 3. lande job som enten fodermester eller driftsleder.

For at få opholds- og arbejdstilladelse som driftsleder eller fodermester skal ansøgeren have de nødvendige uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger. Endvidere skal lønvilkårene være sædvanlige efter danske forhold. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, som fastsætter niveauet for lønvilkårene. GLS-A sidder ikke i de regionale arbejdsmarkedsråd og har derfor ikke direkte indflydelse, men vi bliver sædvanligvis hørt, når arbejdsmarkedsrådene skal fastsætte niveauet. GLS-A har ikke godkendt de lønniveauer, som arbejdsmarkedsrådene for nuværende tager udgangspunkt i. Såfremt nogle af rådene lægger op til stigninger på 10 procent på de nugældende satser, er det ikke udtryk for virkelighedens verden eller en stigning, som GLS-A kan bifalde.

GLS-A har i sin indstilling til rådene lagt op til at en fodermester aflønnes med 23.500 kr. ekskl. pension mm., hvilket er niveauet for en faglært landmand med mere end ét års erfaring. Det er GLS-As vurdering, at lønnen til en driftsleder, med udgangspunkt i lønnen til en faglært medarbejder med tillæg for ledelsesansvar mm., vil ligge i niveauet 26.000 – 28.000 kr., afhængig af regionale forskelle, eksklusiv pensionsbidrag mm.

Rådene har ikke til opgave at ”politisere” eller være smagsdommere for, hvad man synes, at en løn til et givet job bør være. Rådene skal alene forholde sig til at vurdere, hvad en sædvanlig løn til en fodermester eller driftsleder vil være inden for den pågældende region. På arbejdsmarkedet generelt stiger lønningerne i øjeblikket omkring 2 procent om året. At lægge op til stigninger på 10 procent er en stor fejl, som ikke har relevante holdepunkter.

Tilbage til oversigt