Tilbage til oversigt
4. november 2014

Lavere elevløn betyder flere praktikpladser

Tænketanken DEA har netop publiceret en undersøgelse, hvor det står klart, at virksomheder vil oprette flere praktikpladser, såfremt lønnen bliver lavere. Dette er en selvfølge, mener GLS-A, og bestemt noget der kan afhjælpe den store praktikpladsmangel.

I undersøgelsen svarer knap halvdelen af virksomhederne, at de vil ansætte flere elever, hvis eleverne fik SU i stedet for løn. Undersøgelsen giver en klar indikation af, at elevlønningerne er for høje, og at udgifterne til oplæring af elever har en direkte effekt på antallet af praktikpladser.

Idet elevlønningerne aftales af arbejdsmarkedets parter, vil GLS-A arbejde for, at udgifterne bliver reduceret for arbejdsgiverne, så det igen bliver økonomisk attraktivt at tage en elev ind i virksomheden. En løn svarende til SU bør være en selvfølge, og fagbevægelsen bør kunne se idéen i at arbejde hen imod en løsning, der skaber flere praktikpladser.

At tage en erhvervsuddannelse skal være en investering i fremtiden for de unge, og erhvervsuddannelserne skal ikke bruge en høj elevløn som salgsargument. Elevtiden er en meget begrænset del af det samlede arbejdsliv for den enkelte elev, og derfor bør en elevløn svarende til SU ikke afskrække de unge fra at tage en uddannelse.

Tilbage til oversigt