Tilbage til oversigt
29. januar 2018

Lavere omkostninger og fleksibilitet

I et interview i Landbrugsavisen gør formand for GLS-A, Helle Reedtz-Thott, det klart at GLS-A går ind til overenskomstforhandlingerne med et mål om lavere omkostninger og øget fleksibilitet i overenskomsterne.

”Vi har fokus på omkostninger, fleksibilitet i hverdagen og at overenskomsten skal kunne administreres af medarbejderne i det daglige,” siger Helle Reedtz-Thott, og hun lægger sig endvidere fast på, at overenskomsterne skal være nemmere at administrere, og der skal tages højde for de særlige udfordringer vi ser i de grønne brancher.

Læs hele interviewet op Landbrugsavisens hjemmeside her

Tilbage til oversigt