Tilbage til oversigt
22. august 2016

LO fremsender 2. sympatikonfliktvarsel

LO har den 22. august 2016 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en hovedkonflikt.

3F Den Grønne Gruppe
VRK Group ApS, CVR-nr. 36959541, træder i kraft onsdag, den 31. august 2016.

Sympatikonflikterne kan findes her: VRK Group ApS

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af denne sympatikonflikt, kan rette henvendelse til sekretariatet på
telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt