Tilbage til oversigt
27. januar 2017

LO fremsender 2. sympatikonfliktvarsel

LO har den 26. januar 2017 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikter mod nedenstående virksomheder:

  • Kar-Wood, Swierczewskiego 8a/2,  72-510 Wolin, Zachodniopomorskie, Poland, RUT nr. R0005467

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Privat og Dansk Metal.

Sympatikonflikterne træder for alle 3 virksomheder i kraft den 7. februar 2017.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de tre forbunds medlemmer ved normal arbejdstids begyndelse udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på
telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt