Tilbage til oversigt
16. august 2018

LO fremsender 2. sympatikonfliktvarsel

LO har den 16. august 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • JNGruppen IVS, Københavnsvej 81, 4000 Roskilde, CVR/RUT nr. 38742337

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder ved normal arbejdstids begyndelse i kraft den 29. august 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt