Tilbage til oversigt
17. juni 2016

LO fremsender 2. sympatikonfliktvarsel

LO har den 30. juni 2016 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en hovedkonflikt.

Dansk Metal
Dubravo ApS, CVR-nr. 34205418, træder i kraft lørdag, den 9. juli 2016.

3F Den Grønne Gruppe
Dubravo ApS, CVR-nr. 34205418, træder i kraft lørdag, den 9. juli 2016.

Ved sympatikonfliktens ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på
telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt