Tilbage til oversigt
17. marts 2016

LO fremsender 2. sympatikonfliktvarsler

LO har i dag fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en række hovedkonflikter.

HK Privat
PF Services ApS, cvr.nr. 29804982 – træder i kraft lørdag, den 26. marts 2016. (trukket tilbage af FH ved skrivelse af 17/7 2019)
PF Entreprise ApS, cvr.nr. 33952619 – træder i kraft lørdag, den 26. marts 2016.

3F Den Grønne Gruppe
PF Services ApS, cvr.nr. 29804982 – træder i kraft lørdag, den 26. marts 2016. (trukket tilbage af FH ved skrivelse af 17/7 2019)
PF Entreprise ApS, cvr.nr. 33952619 – træder i kraft lørdag, den 26. marts 2016.
GBJ Packing ApS, cvr.nr. 37350214 – træder i kraft tirsdag, den 29. marts 2016.
Artifex IVS, cvr.nr. 36890703 – træder i kraft tirsdag, den 29. marts 2016.
Kragelund Evaluering ApS, cvr.nr. 36977507 – træder i kraft tirsdag, den 29. marts 2016.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomheder udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på
telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

 

 

Tilbage til oversigt