Tilbage til oversigt
16. august 2018

Lønomkostningerne er stigende

Mange af GLS-A’s medlemsvirksomheder melder, at det er svært at få arbejdskraft. Mange andre brancher har tilsvarende problemer. Det ser ud til at manglen på arbejdskraft nu giver sig udslag i højere lønninger. I en netop offentliggjort lønstatistik oplyser DA, at lønomkostningerne i 2. kvartal 2018 er steget med 2,6% i forhold til samme kvartal året før. Det er 0,3 procentpoint højere end kvartalet før.

Lønstigningerne er nu højere for arbejdere end for funktionærer. For arbejdere er lønomkostningerne steget med 2,7%, mens stigningen for funktionærer er 2,5%.

Samtidig med at lønningerne stiger, er inflationen lav, hvilket betyder, at lønmodtagerne oplever ganske store stigninger i reallønnen.

Tilbage til oversigt