Tilbage til oversigt
17. februar 2022

Lønudviklingen er uændret

Lønudviklingen på det private arbejdsmarked er uændret ved udgangen af 2021. Det viser den kvartalsvise lønstatistik, som DA har offentliggjort. Den årlige stigning i lønomkostningerne er opgjort til 3,2 pct.  På brancheniveau ses de højeste stigninger inden for bygge- og anlæg med en årsstigningstakt på 4,4 pct. Inden for fremstilling udgør stigningen 3,0 pct. og for service 3,1 pct. Lønningerne stiger generelt mest for arbejdere med en stigning på årsbasis på 3,6 pct., mens stigningstakten for funktionærer er lidt lavere med 2,8 pct.

Tilbage til oversigt
green plant in clear glass vase